Algemene voorwaarden RunningSmart - VOF MovingSmart

 

Inschrijven

Inschrijvingen voor activiteiten van RunningSmart kunnen enkel via het onlineformulier op de website. Inschrijvingen via e-mail worden niet verwerkt.

Na een succesvolle inschrijving ontvangt u telkens een bevestiging van uw inschrijving op het door u opgegeven e-mailadres.
Ontving u geen bevestiging? Contacteer zeker het secretariaat (info@runningsmart.be) zodat er kan nagegaan worden wat er mis ging.

 

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren van een inschrijving kan niet kosteloos, ongeacht of de kostprijs van de opleiding reeds betaald is of niet.

Annuleert u tot en met 3 weken (21 kalenderdagen) vóór de start van de cursus? U betaalt een forfaitair bedrag van 25 EUR als tussenkomst voor de administratiekosten.
Annuleert u tot en met 1 week (7 kalenderdagen) vóór de start van de cursus? U betaalt een forfaitair bedrag van 50 EUR als tussenkomst voor de administratiekosten.
Annuleert u later? U betaalt het hele bedrag van uw inschrijvingsgeld.

Waarom hanteert het RunningSmart annuleringskosten?
Enerzijds brengt elke annulering administratief werk met zich mee. Daarom hanteert het RunningSmart de forfaitaire som van 25 of 50 EUR. Anderzijds zijn er voor sommige opleidingen meer geïnteresseerden dan dat er beschikbare plaatsen zijn. Wie snel inschrijft, maakt meer kans op een plaats. Om enigszins te vermijden dat mensen zich te snel inschrijven om nadien systematisch te annuleren, en zo plaatsen 'blokkeren' voor mensen die echt willen en kunnen deelnemen, past het RunningSmart annuleringsvoorwaarden toe.

 

Betalen

Na inschrijving ontvangt u een factuur. U wordt vriendelijk verzocht facturen te betalen binnen de vooropgestelde betalingstermijn. Alle opmerkingen betreffende de factuur moeten ons binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur bekend gemaakt worden. Na dit tijdstip worden geen klachten meer aangenomen. Indien de betaling niet volledig binnen het aangegeven tijdstip gebeurt, kan zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum. Bovendien zal de klant als forfaitaire schadevergoeding voor de schade veroorzaakt door het uitblijven van betalen, een vergoeding verschuldigd zijn waarvan het bedrag 10% op de verschuldigde som zal belopen, met een minimum van 50 euro. Voor alle geschillen zijn slechts de Rechtbanken van Brussel bevoegd.

Tijdens onze organisaties is het niet toegelaten om video- of geluidsopnamen te maken. Het maken van foto's is wel toegelaten.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.