Hoe gaat een screening in zijn werk?

Published by Robbie on

RunningSmart maakt gebruik van een unieke testbatterij. Via functionele bewegingstesten wordt bewegingscontrole, lenigheid, kracht en stabiliteit geëvalueerd. Het is ontwikkeld om een goede inschatting te kunnen maken van de risico’s op blessures. Via het advies gaat men de kans op blessures of herval van blessures verminderen en de prestaties van de loper verbeteren.

Tijdens het eerste contact wordt er een vragenlijst afgenomen en is er een vraaggesprek in verband met de klachten van de atleet, knelpunten in het lichamelijk functioneren, blessures in het verleden, behandelingen in het verleden, manier van trainen, wat er al gedaan wordt aan preventie en/of krachttraining, enz. Daarna wordt er een uitgebreide screening gedaan, waar via specifieke tests een evaluatie wordt gemaakt naarkracht, spiercontrole, lenigheid, coördinatie en wordt er op zoek gegaan naar bewegingsstoornissen of bewegingsbeperkingen.

De gegevens worden tegelijkertijd ingevoerd in de RunningSmart online-tool en worden verwerkt tot een rapport. Aan de hand van deze analyse wordt er automatisch een advies gegeven en een oefenprogramma (stabilisatieoefeningen, lenigheid, kracht, enz.) opgesteld waarin specifiek gewerkt wordt rond de ‘zwakke schakels’. De RunningSmart-coach kan ook zelf de nodige optimalisaties invoeren om het oefenprogramma en advies verder te finetunen.

Tijdens het tweede contact worden de resultaten verder besproken en wordt uitgelegd waar de specifieke knelpunten liggen. Het oefenprogramma (stabilisatieoefeningen, stretching, loopschema,…) wordt in detail uitgelegd en aangeleerd. Vermits een correcte uitvoering van groot belang is om tot goede resultaten te komen, zal dit gebeuren met de nodige zorg en oog voor detail. Indien noodzakelijk kunnen er na deze sessie nog bijkomende contactmomenten gepland worden voor verdere opvolging en bijsturing. 

Enkele belangrijke eigenschappen :

  • RunningSmart is het eerste screeningsprotocol voor lopers dat zowel ‘low load stability’ als ‘high load stability’ test via sportspecifieke tests.
  • RunningSmart evolueert de balans tussen kracht, lenigheid en stabiliteit.
  • RunningSmart vermindert de kans op blessure.
  • RunningSmart verbetert de prestatie. Doordat men efficiënter de energie in zijn lichaam kan gebruiken, minder gekwetst geraakt en beter kan trainen, zullen de prestaties verbeteren.
  • Het RunningSmart-protocol is zowel bruikbaar voor individuen als voor groepen.
  • RunningSmart is complementair aan alle andere trainingsvormen.